parallax background

Côr Meibion Llanymddyfri

Llandovery Male Voice Choir

Welcome! Croeso!

We are a Male Voice Choir of around 50 in number based in the Carmarthenshire market town of Llandovery, in the beautiful Towy valley.

Mae Côr Meibion Llanymddyfri yn falch cyhoeddi mai Shân Cothi fydd ein Llywydd am 2024/2025

Llandovery Male Voice Choir is proud to announce that Shân Cothi will be our President for 2024/2025


Mae Shân Cothi yn bersonoliaeth adnabyddus yng Nghymru, yn berfformwraig amryddawn mewn cerddoriaeth glasurol a sioeau cerdd, yn actores brofiadol a chyflwynwraig deledu a radio. Dechreuodd ei gyrfa fel athrawes gerdd, ond wedi ennill y Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1995, am y gantores glasurol gorau, cafodd ei hysbrydoli i droi’n gantores broffesiynol.

Yn 2000, castiwyd Shân yn rhan Carlotta yng nghynhyrchiad Andrew Lloyd Webber o The Phantom of the Opera a bu’n perfformio’r rhan am bymtheg mis yn Theatr ei Mawrhydi yn y 'West End', Llundain.

Yn dilyn rhyddhau ei halbwm cyntaf, Passione gyda Cherddorfa Siambr Genedlaethol Cymru ar label Sain yn 2005, cafodd fideo hyrwyddo Caro Mio Ben, a recordiwyd yn Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ei dyfarnu fel y 'Fideo a Wyliwyd Mwyaf' ar deledu Classic FM. Rhyddhawyd ei hail albwm hir-ddisgwyliedig, Paradwys ym mis Medi 2015 ar label Acapela, a chyrhaeddodd rif 26 yn siart Classic FM a rhif 18 yn y siartiau clasurol.

Mae Shân yn wyneb cyfarwydd ar deledu Cymraeg. Gwnaeth Shân ei début actio teledu yn chwarae rhan Davina Roberts yn y gyfres ddrama lwyddiannus, Con Passionate ar S4C ac fe'i henwebwyd yn y categori 'Newydd-ddyfodiad Gorau' yng ngwobrau BAFTA Cymru 2006. Cafodd ei chyfres deledu gerddorol ar S4C wobr BAFTA Cymru a'i henwebu ar gyfer y Rhaglen Gerddorol Orau yng Ngŵyl Montreux.

Mae Shân yn farchoges frwd. Yn 2012, ffilmiodd y rhaglen ddogfen Cheltenham Cothi, lle dilynwyd ei hyfforddiant i fod yn joci cystadleuol yn Derby Elusen Dydd Sant Padrig yn Cheltenham. Yn 2013 dringodd Fynydd Kilimanjaro i gefnogi Canolfan Ganser Felindre ac elusen Amser Justin Time, elusen a sefydlwyd gan Shân yn 2008 i godi ymwybyddiaeth o Ganser y Pancreas.

Mae Shân yn cyflwyno rhaglen foreol ddyddiol yn ystod yr wythnos ar BBC Radio Cymru o’r enw Bore Cothi, ac yn awr yn Llywydd Côr Meibion Llanymddyfri.


Welsh personality, Shân Cothi is a versatile classical and music theatre soloist and an experienced actress and television and radio presenter. She began her career as a music teacher but winning the Blue Riband for the best classical soloist at the National Eisteddfod of Wales in 1995 prompted her to become a professional singer.

In 2000, Shân was cast as Carlotta in Andrew Lloyd Webber’s production of The Phantom of the Opera at Her Majesty’s Theatre in London’s West End and performed the role for fifteen months.

Following the release of her début album, Passione with the Welsh National Chamber Orchestra on the Sain Label in 2005, a promotional video of Caro Mio Ben, recorded at the National Botanic Garden of Wales, was voted ‘The Most Watched Video’ on Classic FM television. Her long awaited second album, Paradwys was released in September 2015 on the Acapela Label and reached number 26 on the Classic FM chart and number 18 in the classical charts.

Shân is a well-known face on Welsh television. She made her TV acting début playing the role of Davina Roberts in the highly successful drama series Con Passionate for S4C and was nominated in the ‘Best Newcomer’ category at the 2006 BAFTA Cymru awards. Her self-titled music TV series for S4C won a BAFTA award and was nominated for the Best Music Programme award in the Montreux Festival.

Shân is a keen horsewoman and featured in the television programme Cheltenham Cothi, which documented her progress to be a competitive jockey at the St Patrick's Day Charity Derby in Cheltenham, 2012. In 2013 she successfully climbed Mount Kilimanjaro in support of Velindre Cancer Centre and Amser Justin Time, a charity Shân founded in 2008 to raise awareness of Pancreatic Cancer.

Shân presents a daily weekday morning programme on BBC Radio Cymru entitled ‘Bore Cothi’, and is now President of Côr Meibion Llanymddyfri.


The Choir would like to thank Ben Stather for recording the concert for us.

Performances

2024

January

Saturday 27th Noson Lawen, Crai

May

Saturday 18th  Annual Grand Concert, Pantycelyn Hall, Llandovery

 

 

 

Latest

Follow us on instagram

Repertoire

The choir have a wide and varied repertoire, in both Welsh and English, a sample of which is listed below:
 • Adre
 • Anfonaf Angel
 • Ave Maria Maddau i Mi
 • All You Were and All You Are
 • Anthem From Chess
 • Bythol Olau
 • Benedictus
 • Cerddwn Ymlaen
 • Do You Hear the People Sing
 • Ein Tad
 • Gwahoddiad
 • Give Me That Old Time Religion
 • Goin' Home
 • I Write the Songs
 • Just One Voice
 • La Vergine
 • Llanfair
 • Myfanwy
 • Morte Christe
 • O Gymru
 • Rachie
 • Requiem For A Soldier
 • Steision Strata
 • Softly As I Leave You
 • Sloop John B
 • Troyte's Chant
 • Ymlaen a'r Gan
 • Y Darlun

parallax background
 

About the Choir


The choir can trace its origins back to 1896 when Llandovery Male Voice Party won a local Eisteddfod in Defynnog. The current choir comprises over 50 members, and is always on the look out for new voices!

The choir meets every Wednesday evening in the Castle Hotel, Llandovery and is led by the Conductor Mrs Lynne Jones and Accompanist Mrs Elaine Robins.

Lynne had been the Headmistress of Llangors Primary School but has now retired. She is a busy farmer’s wife and the family has been involved in showing sheep at many prestigious shows.

She has been conducting Llandovery Male Voice Choir since 1989, and under her direction they have not only entertained local audiences, but have sung in some notable venues including Durham Cathedral, Strasbourg Orangery, and more recently on the shores of Llyn y Fan, and at the Principality Stadium. She has also conducted Trallong Ladies Choir.

In June 2013 she was awarded an MBE in the Queen’s Birthday Honours list in recognition of her work in Education.

Elaine is a graduate of the University College Of Wales, Aberystwyth. She has been the accompanist with Llandovery Male Voice Choir since 1995.

After gaining her B. Mus. (Hons) degree, Elaine had worked as a full time Peripatetic Music Teacher in Primary and Secondary schools throughout Carmarthenshire, before retiring from that role.

She has also been the Musical Director and is still Deputy Musical Director of Côr Meibion De Cymru.

Chairman: Emlyn Morgan
Vice Chairman: Handel Davies
Secretary: David Long

Treasurer: Hywel Richards
Conductor: Lynne Jones
Accompanist: Elaine Robins

Contact usYou can contact the choir by completing the form, or alternatively you can telephone the choir secretary (David Long) on 07919415858